ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ

บัญชีรายละเอียดพัสดุที่ชำรุดฯ

0

Add a Comment