ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมาบโพธิ์

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมาบโพธิ์

ป.ป.ช.01

ประกาศ

ปร.6

ปร.5

ปร.4

ปร.4.2

 

 

 

 

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. ผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระเขน 1 หมู่ที่ 3

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. ผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระเขน 1 หมู่ที่ 3

ประกาศ

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

 

0