ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอาคารเอนกประสงค์ รร.วัดหนองนาง ตำบลระโสม ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมานิตย์ ชนะสกุลนิยม หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมานิตย์ ชนะสกุลนิยม หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดผดุงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดผดุงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผล

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T ภาคเรียนที่ 1/2561

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T  ภาคเรียนที่ 1/2561

ปปข.

ายละเอียดนม12561

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คลองซอยขวา 7 หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คลองซอยขวา 7 หมู่ที่ 4

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

ประกาศ

0

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองขวา 5 หมู่ที่ 9

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองขวา 5 หมู่ที่ 9

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

 

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมาบโพธิ์

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมาบโพธิ์

ป.ป.ช.01

ประกาศ

ปร.6

ปร.5

ปร.4

ปร.4.2

 

 

 

 

0
Page 1 of 2 12