ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T ภาคเรียนที่ 1/2561

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T  ภาคเรียนที่ 1/2561

ปปข.

ายละเอียดนม12561

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คลองซอยขวา 7 หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คลองซอยขวา 7 หมู่ที่ 4

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

ประกาศ

0

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองขวา 5 หมู่ที่ 9

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองขวา 5 หมู่ที่ 9

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

 

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมาบโพธิ์

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมาบโพธิ์

ป.ป.ช.01

ประกาศ

ปร.6

ปร.5

ปร.4

ปร.4.2

 

 

 

 

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. ผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระเขน 1 หมู่ที่ 3

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. ผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระเขน 1 หมู่ที่ 3

ประกาศ

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

 

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านป้าดำ

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านป้าดำ

ปปช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านป้าหวล

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านป้าหวล

ปปช.01

ปร.4.1

ปร.4.2

ปร.5

ปร.6

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลระโสม

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 3  ตำบลระโสม

ปปช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

ประกาศ

0
Page 1 of 3 123